Cursuri industriale

Leadership Industry 4.0

Programul de față își propune să clarifice rolul managerilor recent promovați în organizații, să le ofere instrumente practice de lucru și de responsabilizare a oamenilor din subordine, să-i ajute în a înțelege ceea ce au de făcut din momentul preluării unei echipe și până la obținerea rezultatelor dorite.

Managementul achizițiilor industriale

Acest curs oferă competențe pentru evaluarea și organizarea unui portofoliu de achiziții, elaborarea unei cereri de ofertă și analiza ei, înțelegerea prețului de achiziție, omologarea furnizorilor și a produselor.

Negociere avansată

Cursul este extrem de practic iar la final, participanții vor înțelege profilurile și stilurile de negociere și vor dobândi tehnici și instrumente pentru inițierea unor negocieri constructive, gestionarea situațiilor conflictuale, obținerea unui acord durabil și pentru construirea unor relații pe termen lung cu partenerii și furnizorii lor.

Logistica producției

Cursul Logistica producției propune o serie de concepte teoretice și soluții practice, tehnici și instrumente pentru specialiștii din domeniul logisticii producției care iau decizii de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și distribuție: de la procurarea de materii prime și semi-fabricate pentru punctele de consum până la livrarea produselor finite. Obiectivul este eficientizarea activităților de shoop-floor în scopul creșterii productivității și a reducerii costurilor.

Planificarea producției

Cursul Planificarea producției oferă un set de tehnici și de instrumente practice destinate celor ce au responsabilități în aria planificării producției pentru a-i ajuta să aibă o abordare integrată a planificării la nivel de companie, cu accent pe procesul de producție.

Managementul producției

Noile metode de producție care implică automatizare, munca în grupuri autonome, schimbări de roluri pentru manageri și apropierea de client vor conduce la o abordare diferită a proceselor de producție, inclusiv pentru managementul producției. Productivitatea, capacitatea de producție, condițiile tehnico-organizatorice – pentru a fi eficienți în gestionarea acestora, managerii de producție au nevoie de cunoștințe tehnice și viziune.

Managementul liniei de producție

Cursul reprezintă un ghid practic pentru managementul liniilor de producție și include metode și instrumente de lucru pentru procesul de planificare – decizie – organizare și control, necesare în procesul de tranziție de la nivelul de specialist la cel de manager.

Managementul calității

Managerii de producție se confruntă deseori cu provocări și constrângeri legate de nevoile și asteptările clienților, de obiectivele companiei, de cerințele legale și de reglementările din domeniile lor activitate. Mulți dintre ei întâmpină dificultăți și în ceea ce privește calitatea producției, costurile calității, atingerea indicatorilor de performanță (KPI). Acest curs răspunde provocărilor de mai sus.

Managementul mentenanței

Cursul Managementul mentenanței este destinat înțelegerii rolurilor, instrumentelor, metodelor și a celor mai bune practici care trebuie utilizate în procesul de managementul mentenanței. Este un curs de specializare tehnic care cuprinde obiectivele și activitățile standard privind mentenanța diverselor tipuri de echipamente și instalații, prevenirea defecțiunilor, dezvoltarea tehnicilor de monitorizare și diagnoză și implementarea acestora. Metodele de învățare includ studii de caz și exemple de succes relevante.

Managementul vibrațiilor

Cursul are ca obiectiv dezvoltarea abilităților specialistului în utilaje dinamice pentru implementarea unui nou sistem de mentenanță la utilajele dinamice.

Costuri și bugete în producție

Prin intermediul acestui curs participanții vor înțelege utilitatea managementului financiar în procesul decizional, modul de aplicare al instrumentele de analiză financiară în previzionarea și controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanță, metodele în elaborarea diagnosticului rentabilității și a riscului.

Imbunătățire procese

Lean Manufacturing reprezintă una dintre cele mai de success strategii de afaceri pentru îmbunătățirea competitivității organizațiilor și este des folosită în cadrul companiilor industriale. Strategia are în centru clientul – „ceea ce este dispus clientul să plătească” – și, de aceea, procesele interne sunt analizate în funcție de valoarea adăugată și pierderi.

Cursuri Resurse Umane

Schimbarea competențelor Industry 4.0

Cursul “Schimbarea competențelor Industry 4.0” propune o identificare a abilităților necesare în industria de mâine precum și dezvoltarea celor necesare contextului de lucru al grupului tință.

Elemente de coaching Industry 4.0

Cursul de coaching își propune să clarifice rolul managerilor recent promovați în organizații, să le ofere instrumente practice de lucru și de responsabilizare a oamenilor din subordine, să-i ajute în a înțelege ceea ce au de facut din momentul preluării unei echipe și până la obținerea rezultatelor dorite.

Curs Manager Resurse Umane

Cursul de “Manager Resurse Umane” ajută participanții să deprindă abilități strategice dar și operaționale pentru pozitionarea ca și partener de încredere al unei afaceri de succes.

Competențe antreprenoriale

Best Smart Consulting SRL
Str. Tepes Voda, nr.130, et 2, Ap.C2, interfon 23
Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 722 531 496 | Tel: +40 726 268 256 | Tel: +40 727 336 314 | Fax: +40 318 146 748 | E-mail: vanzari@bestsmart.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României. Beneficiarul proiectului BEST SMART CONSULTING SRL.

Copyright BEST SMART CONSULTING SRL © 2018. All Rights Reserved | Development 3idei.com